Program

Programförklaringen för kurdiska kvinnors förening i Uppsala:

En av dem förhindrande orsakerna till kvinnors delaktighet i ett fritt samhälle och deras befrielse från traditionella gränser, är trycket från släkt/klanen runt omkring dem. Eftersom antalet invandrare i allmänhet och kurder i synnerhet koncentreras i tre områden i Uppsala, förorsakar det att motsättningar ökar i samhället ytterligare. Kurdiska kvinnor och flickor påverkas och kontrolleras helt av sin familj, släkt och vänner runt omkring dem. Dessa övervakningar påverkar t ex flickornas frihet när det gäller t ex val av kläder och vem de väljer som sina vänner eller pojkvänner mm. Allt detta gör livet för dem som ett outhärdlig plats. Om de inte följer de kriterier som gäller kan de få repressalier i form av våld och förnedringar.

Dessvärre har man hittills inte gjort några åtgärder för att förändra situationen till en bättre atmosfär för kvinnor och flickor i Uppsala. Inget organ eller institution har hittills upprättats med agendan att förändra attityd i förhållande till kvinnors situation i smhället.

Vi tycker att förändring av kvinnors situation är en uppgift för alla individer som tror på jämlikhet och jämställdhet, både män som kvinnor. Med denna anledning meddelar Kurdiska kvinnors självständighets förening sitt bildande i Uppsala för att kunna genom sitt engagemang bidra med upplysningar till män och kvinnor för att skapa en bättre samhällsmiljö och krossa gamla traditionella hinder, att verka för integration av invandrare i det svenska samhället och kunna upprätta en god samhällsmiljö för kurdiska kvinnor och flickor.

Vi tycker att kvinnor och unga bland invandrare upplever förtryck för religiösa och traditionella aspekter. Det är just de som behöver vår hjälp för att frias från sådana förtryck.

Kurdiska kvinnors självstädighets förening i Uppsala tror på mänskliga rättigheter. Vi tror på allas lika värde och lika rättigheter oavsett klass, religion, politisk ideologi eller gamla traditionella och religiösa normer.

Kurdiska kvinnors självstädighets förening i Uppsala tror att aldrig går att begränsa individers frihet eller inskränka människors rättsliga och samhälliga rättigheter i samhället.

Vi tror att varje kvinna har rätt till ett självständigt livs, att välja sin partner och gifta sig fritt. Detta betyder att vår förening aktivt motverkar de traditioner som diskriminerar och förnedrar av individer gnom tvångsäktenskap eller kontraktsäktenskap, ömskärelse av kvinnor och våld inom familjen.

Kurdiska kvinnors självstädiga förening tror på att diskussion och utbytestankar har en central roll i att ge information utan att utföra censur, att göra fria utforskningar om de mekanismer som förorsakar diskriminering bland kvinnor och ungdomar i syfte att bekämpa orättvisor. Föreningen anser att religiösa, etniska och kulturella tillhörigheter är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Samtidigt anser inte att utvidgning av kunskap och diskussioner om könsdiskrimineringar ska inskränkas på grund respekt till religion och kulturella aspekter.

Föreningen är medveten om den ekonomiska och politiska diskriminerings mekanismer som gör att olika etniska och religiösa minoriteter skiljs från samhället och hamnar i utanförskap. Samtidigt som föreningen kämpar mot diskriminerig, utsatthet och rasism, tillåter föreningen aldrig könsdiskriminering för att andra ska rättfärdiga socioekonomisk eller politisk tillhörighet. Föreningen strävar efter att kurdiska kvinnor i Uppsala ska kunna erhålla sina

rättigheter liksom alla andra medborgare i samhälle och på så sätt kunna vara aktiva och produktiva i samhället.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>